Wijzigingen in 2024

Wijzigingen per 1 januari 2024

Wijzigingen in 2024

Wijzigingen in 2024

Om gebruik te kunnen maken van de startersvrijstelling (0% overdrachtsbelasting) bij de aankoop van een woning is één van de voorwaarden dat de koopsom een bepaald bedrag niet mag overstijgen, de zogenoemde woningwaarde-grens. In 2023 was de woningwaarde-grens €440.000,-. Voor 2024 zal een hogere woningwaarde-grens gelden, namelijk €510.000,- Huizenkopers (starters) tussen de 18 en 35 jaar betalen tot deze grens, onder voorwaarden, geen overdrachtsbelasting voor een woning.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) volledig afgeschaft. De reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar blijft wel bestaan.

Per 1 januari is de NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie) verhoogd naar €435.000,-
In 2023 was de NHG-grens €405.000,- Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG-grens 6% hoger, namelijk €461.100,-

Per 1 januari worden de leennormen voor hypothecair krediet op een aantal punten gewijzigd, huishoudens krijgen meer leenruimte voor de koop van een energiezuinige woning én voor het verduurzamen van de eigen woning. Daarnaast wordt de impact van een studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten vanaf 2024 vastgesteld op basis van de actuele lasten van hun studielening en krijgen alleenstaanden meer leenruimte.

Neem voor meer informatie over een hypotheek contact op met Edwin of Johan.